چسب کارتن

آگوست 16, 2016

چسب و کاربردها آن در صنعت کارتن و مقواسازی

پودر چسب پودری است سفید رنگ که با ایجاد ژل سیال با ویسکوزیته مناسب در آب سرد (بدون استفاده از حرارت ) اختصاصاً در خط تولید ورق کارتن قابل استفاده است. پودر چسب ورق کارتن Z4 پودر چسب ورق کارتن Z4 فارا پودری است سفید رنگ که با ایجاد ژل سیال با ویسکوزیته مناسب در آب سرد (بدون استفاده از حرارت ) اختصاصاً در خط تولید ورق کارتن قابل استفاده است. برخی از مزایای استفاده از پودر چسب ورق کارتن فارا به شرح ذیل می باشد: 1) مصرف کمتر در هر متر مربع نسبت به روش تهیه قبلی چسب 2) راحتی انحلال پودر چسب در آب سرد و امکان ایجاد تغییرات دلخواه 3) سهولت نگهداری و جابجایی پودر چسب ( قبل از استفاده) 4) ثابت بودن ویسکوزینه در طول مدت […]