خرید نشاسته تاپیوکا

فروش انواع نشاسته تاپیوکا با برند جهانی فارا وارداتی از تایلند

در کیسه های 25 کیلویی

فروش از 1 کیلو گرم تا تناژ